Đề tài Chu trình cacbon

Số trang: 23
Loại file: ppt
Lượt xem 920
Lượt tải 114

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 13/01/2018 23:57

Mô tả :Cacbon là gì? Là nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn kí hiệu là C Là nguyên tố phi kim, hóa trị IV phổ biến Có 3 dạng thù hình: cacbon vô định hình, graphit và kim cương

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Chu trình cacbon