Đề tài Chu trình nước - Nhóm 5

Số trang: 20
Loại file: pptx
Lượt xem 2562
Lượt tải 320

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 13/01/2018 23:54

Mô tả :Nước mưa: Về mặt vệ sinh, vi trùng học và hóa học, thì nước mưa sạch nhất Nước ngầm: Về mặt vệ sinh thì nước ngầm kém nước mưa, nhưng sạch hơn nước mặt. Nhiều khi không phải xử lý mà vẫn sử dụng được. Thực chất nước ngầm là do nước mặt thấm xuống đất. Vi khuẩn và hóa chất không chỉ thẩm thấu theo chiều sâu mà còn khuyếch tán theo chiều ngang Nước mặt: Khi nước mưa rơi xuống đất, chảy vào các sông hồ gọi là nước mặt. Nước mặt bẩn nhất cả về vi sinh vật, chất hữu cơ, vô cơ.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Chu trình nước - Nhóm 5