Đề tài Cơ sở khoa học và phương pháp thực tiển của tưới nhỏ giọt

Số trang: 25
Loại file: pptx
Lượt xem 2167
Lượt tải 270

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 13/01/2018 23:48

Mô tả :Xác định thời điểm tưới nước thích hợp cho cây trồng : dựa vào yêu cầu sinh lý của cây. + Dựa vào kinh nghiệm: Người nông dân nhìn đất, nhìn cây để chẩn đoán cây. + Xác định hệ số héo của đất: Lượng nước còn lại trong đất mà cây không hút được. + Dựa vào các chỉ tiêu sính lý của cây trồng: Độ mở khí khổng, nồng độ dịch bào,

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Cơ sở khoa học và phương pháp thực tiển của tưới nhỏ giọt