Đề tài Công nghệ sản xuất chè lên men

Số trang: 27
Loại file: pdf
Lượt xem 346
Lượt tải 39

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 12/03/2018 23:04

Mô tả :I. Giới thiệu chung về nguyên liệu chè : Trong công nghiệp sản xuất chè, khi quy trình kỹ thuật đã ổn định thì chất lượng nguyên liệu chè có ảnh hưởng trực tiếp và quyết định tới chất lượng sản phẩm chè. 1. Thành phần hóa học nguyên liệu chè và ảnh hưởng của chúng đến chất lượng sản phẩm chè : Những thành phần cấu thành và quyết định số lượng nguyên liệu chè có nhiều như cafein, protein, dầu thơm, men, sắc tố pectin, vitamin các chất khoáng, các axit hữu cơ , trong đó tanin, cafein, sắc tố, pectin, dầu thơm là những thành phần quan trọng tạo nên màu sắc, hương vị của chè sản phẩm. 1.1. Nước : Nước trong nguyên liệu chè là môi trường xảy ra tương tác giữa các chất có trong nguyên liệu chè khi đem chế biến. Ngoài ra nước còn tham gia trực tiếp vào quá trình phản ứng thuỷ phân và oxy hóa khử xảy ra trong nguyên liệu chè khi đem chế biến. Bởi vậy, hàm lượng nước có quan hệ mật thiết đối với quá trình chế biến chè. Trong nguyên liệu chè , nước chiếm khoảng 75 – 80%

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Công nghệ sản xuất chè lên men