Đề tài Công nghiệp hóa trước đổi mới

Số trang: 25
Loại file: pptx
Lượt xem 2150
Lượt tải 268

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 13/01/2018 23:03

Mô tả :Nền kinh tế về cơ bản vẫn còn là một nền kinh tế lạc hậu. Cơ sở vật chất và kĩ thuật trong nông nghiệp còn quá nhỏ yếu. Công nghiệp nặng còn rất nhỏ bé. Đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật và công nhân lành nghề còn quá ít ỏi.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Công nghiệp hóa trước đổi mới