Đề tài Công tác đào tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH nhà nước một thành viên TM & XNK Viettel

Số trang: 66
Loại file: doc
Lượt xem 970
Lượt tải 120

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 31/10/2018 02:55

Mô tả :Trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão, cuộc cạnh tranh giữa các nước và các công ty ngày càng khốc liệt. Cuộc cạnh tranh đó thể hiện trên tất cả các mặt: công nghệ, quản lý, tài chính, chất lượng, giá cả, v.v. Nhưng trên hết, yếu tố đứng đằng sau mọi cuộc cạnh tranh là con người. Thực tế đã chỉ ra rằng đối thủ cạnh tranh đều có thể copy mọi bí quyết của công ty về sản phẩm, công nghệ, v.v. Duy chỉ có đầu tư vào yếu tố con người là ngăn chặn được đối thủ cạnh tranh sao chép bí quyết của mình. Do có tính thực tiễn, nên vấn đề nghiên cứu thực trạng và giải pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực là đề tài luôn nóng hổi trên diễn đàn thông tin và nghiên cứu quốc tế. Ở nước ta, vấn đề này càng trở nên cấp thiết hơn, nó trở một trong những vấn đề mấu chốt của nước nhà. Ngày nay, với xu thế khu vực hoá toàn cầu hoá thì sự cạnh tranh gay gắt nhất, mang tính chiến lược giữa các tổ chức, giữa các quốc gia là cạnh tranh về yếu tố con người, chúng ta hiểu rằng chỉ có thể đi tắt đón đầu sự phát triển trên thế giới bằng cách đầu tư vào yếu tố con người. Nguồn nhân lực đã thực sự trở thành thứ tài sản quý giá nhất, là chiếc chìa khoá dẫn đến thành công của mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường ,chất lượng nguồn nhân lực là một trong những lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.Làm thế nào để có đội ngũ lao động giỏi, đáp ứng yêu cầu cùa công việc,thích ứng được với sự thay đổi là vấn đề đang được đặt ra với mọi doanh nghiệp?

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Công tác đào tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH nhà nước một thành viên TM & XNK Viettel