Tiểu luận Quản trị học yếu tố con người trong công tác quản trị

Số trang: 15
Loại file: doc
Lượt xem 2325
Lượt tải 286

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:03

Mô tả :Học thuyết X được Douglas McGregor đưa ra vào những năm 1960, đó là kết quả của việc tổng hợp các lý thuyết quản trị nhân lực được áp dụng trong các xí nghiệp ở phương Tây lúc bấy giờ. Học thuyết X đưa ra giả thiết có thiên hướng tiêu cực về con người như sau:  Lười biếng là bản tính của con người, phần đông mọi người đều không thích làm việc.  Họ thiếu chí tiến thủ, không dám gánh vác trách nhiệm và làm theo sự chỉ huy của người khác.  Hầu hết mọi người đều làm việc vì lợi ích vật chất, họ chỉ quan tâm đến cái họ kiếm được chứ không phải công việc

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Tiểu luận Quản trị học yếu tố con người trong công tác quản trị

Tài liệu liên quan