Đề tài Đánh giá chất lượng cuộc sống của bệnh nhân loét dạ dày tá tràng tại bệnh viện E năm 2014

Số trang: 58
Loại file: pdf
Lượt xem 1465
Lượt tải 166

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 03/03/2018 02:07

Mô tả :Đánh giá chất lượng cuộc sống của bệnh nhân loét dạ dày tá tràng tại bệnh viện E năm 2014 Loét dạ dày tá tràng là bệnh khá phổ biễn và thường gặp trên thế giới cũng như ở Việt nam. theo thống kê cảu tổ chức y tế thế giới (WHO), số người mắc bệnh chiếm khoảng 5 - 10% dân số. Ở Việt nam, số người mắc bệnh này chiếm 5 - 7 % dân số cả nước

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Đánh giá chất lượng cuộc sống của bệnh nhân loét dạ dày tá tràng tại bệnh viện E năm 2014