Đề tài Đánh giá kết quả bước đầu điều trị nhiễm khuẩn huyết nặng và sốc nhiễm khuẩn trong 6 giờ đầu theo hướng dẫn “Chiến dịch hồi sức nhiễm khuẩn huyết nặng và sốc nhiễm khuẩn”

Số trang: 37
Loại file: pdf
Lượt xem 468
Lượt tải 49

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/07/2018 02:19

Mô tả :NHIỄM KHUẨN HUYẾT Tại Mỹ: • 1 trong 10 nguyên nhân tử vong hàng đầu (23-46%) • Số bệnh nhân mới mắc nhiễm khuẩn huyết nặng gia tăng mỗinăm: 750.000 (2001) → 900.000 (2010) • 17 tỷ USD/năm (2012)

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Đánh giá kết quả bước đầu điều trị nhiễm khuẩn huyết nặng và sốc nhiễm khuẩn trong 6 giờ đầu theo hướng dẫn “Chiến dịch hồi sức nhiễm khuẩn huyết nặng và sốc nhiễm khuẩn”