Đề tài Đánh giá thực trạng hoạt động thẩm định dự án đầu tư tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển (bidv) Cầu Giấy

Số trang: 0
Loại file: doc
Lượt xem 237
Lượt tải 0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:37

Mô tả :Lời mở đầu Phát triển kinh tế luôn là mục tiêu của tất cả các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Nước ta đang trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại đất nước, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, vững mạnh, từng bước đi lên sánh vai với các cường quốc. Để đạt được mục tiêu đó là cả một quá trình lâu dài, đòi hỏi chúng ta phải tiến hành đồng loạt nhiều biện pháp, trong đó đầu tư theo các dự án vay vốn là một hoạt động rất quan trọng đóng góp tích cực cho công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Những năm qua tốc độ đầu tư của đất nước ta có sự tăng trưởng mạnh mẽ, nhiều dự án thực sự có hiệu quả góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển. Có được kết quả đó không thể không kể đến vai trò to lớn của các ngân hàng thương mại với tư cách là nhà tài trợ vốn cho các dự án. Tuy nhiên vẫn có những DAĐT còn chưa hợp lý khiến cho nguồn vốn bỏ lãng phí thất thoát, thậm chí còn gây đổ vỡ tín dụng, làm ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung cũng như của từng doanh nghiệp, từng ngân hàng nói riêng. Một trong những nguyên nhân của hiện tượng đó là thiếu sót, hạn chế, chủ quan trong công tác thẩm định dự án đầu tư. Đứng trước thực tế đó, đòi hỏi toàn bộ hệ thống Ngân hàng thương mại phỉa nâng cao chất lượng thẩm định dự án. Bỏi vì, đặc trưng của Ngân hàng thương mại là kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ, đối tượng và phương tiện kinh doanh là tiền tệ, hoạt động tín dụng tạo ra 70% đến 80% lợi nhuận cho nên công tác thẩm định càng có ý nghĩa. Nó giúp cho Ngân hàng đầu tư có hiệu quả, giảm rủi ro tín dụng, đảm bảo đồng vốn của Ngân hàng phát huy hiệu quả kinh tế xã hội, góp phần tiết kiệm cho toàn bộ nền kinh tế và định hướng đầu tư đúng đắn cho các doanh nghiệp. Nếu có thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới số ***********

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Đánh giá thực trạng hoạt động thẩm định dự án đầu tư tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển (bidv) Cầu Giấy