Đề tài Phương pháp dạy học môn lịch sử lớp 5 theo hướng tích cực

Số trang: 7
Loại file: pdf
Lượt xem 3007
Lượt tải 368

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 15:03

Mô tả :Để dạy tốt môn lịch sử ở Trường Tiểu học đạt hiệu quả cao người giáo viên phải có kiến thức lịch sử, phải nắm chắc nội dung và phương pháp tổ chức quá trình dạy học. Đây là một hoạt động nhận thức khoa học, nếu giải quyết được vấn đề này sẽ có tác dụng không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng dạy học cho môn lịch sử nói chung và môn lịch sử lớp 5 nói riêng. Qua nghiên cứu khảo sát một số đối tượng học sinh, tôi nhận thấy: Hầu hết các em không thích học lịch sử, nắm kiến thức lịch sử còn mơ hồ. Điều này rất đáng lo ngại và là một câu hỏi lớn cho những người làm công tác giáo dục. Mở đầu bài diễn ca năm 1942 Bác Hồ đã nhắc nhở: “ Dân ta phải biết sử ta, Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Phương pháp dạy học môn lịch sử lớp 5 theo hướng tích cực