Đề tài Đề xuất bố trí sử dụng đất đai và hoạch định phương án phát triển

Số trang: 28
Loại file: pptx
Lượt xem 2718
Lượt tải 328

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:52

Mô tả :Các đô thị hyện lị trong tỉnh mới đảm nhiệm chức năng là trung tâm hành chính, chính trị, các chức năng trung tâm văn hóa, thương mại, phát triển kinh tế Hầu hết các đô thị đều nằm ở khu vực trung tâm các vùng đông dân cư và trên trục giao thông chính. Các thị trấn huyện lị đầu tư xây dựng hạ tầng còn thấp kém: Nhiều thị trấn chỉ nhờ vào các tuyến quốc lộ chạy qua để có được hai ba Km đường nhụa, các đường phố khác trong thị trấn không được đầu tư xây dựng nâng cấp, hệ thống thoát nước, công trình vệ sinh môi trường chưa được đầu tư.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Đề xuất bố trí sử dụng đất đai và hoạch định phương án phát triển