Đề tài Diễn tiến HCV core antigen trên bệnh nhân điều trị viêm gan virus C mãn

Số trang: 118
Loại file: pdf
Lượt xem 225
Lượt tải 14

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 28/02/2018 02:10

Mô tả :Diễn tiến HCV core antigen trên bệnh nhân điều trị viêm gan virus C mãn Viêm gan C là một vấn đê sức khỏe lớn của thế giới với 170 - 180 triệu người bị nhiễm HCV và 3 - 4 triệu người mắc mỗi năm. Mức độ lưu hành HCV khác nhau khá lớn giữa các vùng miền trên thế giới

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Diễn tiến HCV core antigen trên bệnh nhân điều trị viêm gan virus C mãn