Đề tài Enzyme trong sản xuất nước táo ép

Số trang: 20
Loại file: ppt
Lượt xem 537
Lượt tải 66

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 13/01/2018 23:34

Mô tả :Là tên gọi chung của nhóm enzyme phân giải pectin. Enzyme này có thể nhận được Asp.niger và từ thực vật. Vai trò của enzyme pectinase: - Tăng hiệu suất ép. - Tăng tốc độ lọc. - Giúp nước quả trong. - Tách lớp nhớt có pectin bao quanh hạt. - Tăng hiệu suất trích ly dược liệu

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Enzyme trong sản xuất nước táo ép