Đề tài Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh Than mỏ Việt Dũng

Số trang: 18
Loại file: docx
Lượt xem 1355
Lượt tải 162

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 12/04/2018 06:28

Mô tả :PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Việt Nam đã gia nhập WTO tạo ra những cơ hội hội nhập, phát triển và cũng tạo ra những thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam khi việc hội nhập kinh tế sẽ tạo ra sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp khai thác chế biến than sẽ phải đương đầu với nhiều khó khắn thách thức hơn. Trong điều kiện đó, việc sử dụng một cách tối ưu các nguồn lực sẽ là chìa khóa thành công cho các doanh nghiệp trong ngành khai thác than Việt Nam. Vốn là yếu tố hàng đầu không thể thiếu đối với mỗi doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất kinh doanh. Vốn là nguồn lực quan trọng, là điều kiện để đổi mới thiết bị, công nghệ, tăng quy mô sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh Than mỏ Việt Dũng