Đề tài Giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Nam Á – Chi nhánh Thủ Đức

Số trang: 77
Loại file: doc
Lượt xem 157
Lượt tải 78

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:26

Mô tả :Hoạt động tín dụng là hoạt động mang tính chất nghề nghiệp của tổ chức tín dụng nói chung, ngân hàng TMCP nói riêng (chủ yếu là kinh doanh tiền tệ). Với ưu điểm lớn nhất đó là lĩnh vực kinh doanh mang lại lợi nhuận cao cho các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, đằng sau những ưu điểm đó thì hoạt động tín dụng luôn luôn mang theo những rủi ro tiềm ẩn, khó có thể tránh khỏi. Để nền kinh tế của Việt Nam chúng ta bền vững một cách tương đối và để có thể tiếp tục tham gia vào sân chơi chung của toàn thế giới thì vấn đề xem xét chặt chẽ các quy định về mặt pháp lý của hợp đồng tín dụng của các ngân hàng TMCP là thật sự cần thiết. Bởi sự không chặt chẽ trong việc đặt ra quy định của loại hợp đồng này nên dễ dẫn đến các tranh chấp giữa các chủ thể, hoặc làm giảm đi hiệu quả cho vay hoặc chúng có thể làm giảm đi việc đa dạng hóa các dịch vụ tín dụng ngân hàng mà các ngân hàng thương mại đang hướng đến. Chính vì nhận thức được tính cấp thiết của vấn đề nên người viết đã chọn đề tài: “Giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Nam Á – Chi nhánh Thủ Đức”.Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hợp đồng tín dụng. Do thời gian nghiên cứu không nhiều nên người viết chỉ tìm hiểu trong phạm vi hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Nam Á – Chi nhánh Thủ Đức.Trong khi tìm hiểu đề tài, người viết sử dụng các phương pháp sau để làm rõ bản chất của vấn đề: phương pháp phân tích thực chứng, so sánh, đối chiếu, tổng hợp có sự kế thừa các bài viết và luận điểm của các chuyên gia, quy định pháp luật của các nước trên thế giới.Thông qua việc viết báo cáo, người viết muốn tìm hiểu sâu hơn các quy định của pháp luật về hợp đồng tín dụng cũng như thực tiễn áp dụng các quy định đó trong việc ký kết hợp đồng tín dụng, nhằm đưa ra một số giải pháp để hoàn thiện hơn nữa quy trình tiếp nhận hồ sơ vay vốn, quy trình cho vay.Bố cục của đề tài bao gồm 3 phần:Chương 1: Lý luận chung về hoạt động tín dụng và hợp đồng tín dụng.Chương 2: Tình hình hoạt động tín dụng và thực hiện hợp đồng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Nam Á – Chi nhánh Thủ Đức.Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình cho vay tại Ngân hàng TMCP Nam Á – Chi nhánh Thủ Đức.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Nam Á – Chi nhánh Thủ Đức