Đề tài Giải pháp phụ đạo học sinh yếu kém môn hóa học lớp 8 Trường THCS Hoài Đức

Số trang: 18
Loại file: pdf
Lượt xem 481
Lượt tải 46

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 15:44

Mô tả :Việc phụ đạo kiến thức cho học sinh yếu kém bộ môn là một trong những vấn đề rất quan trọng ,cấp bách , cần thiết và không thể thiếu trong mỗi môn học ở các cấp học nói chung và cấp Trung Học Cơ Sở nói riêng. Nhất là trong cuộc vận động “Hai không “ hiện nay , đòi hỏi Giáo Viên và Học Sinh phải dạy thực chất và học thực chất .Song song với vấn đề trên Học Sinh phải nhanh chóng tiếp cận được phương pháp dạy học mới đang được triển khai, hiện hành :” Học Sinh học theo hướng tích cực :độc lập, chủ động ,nghiên cứu ,tìm tòi ,sáng tạo để lĩnh hội, vận dụng kiến thức “. Và trong các môn học thì bộ môn Hóa Học rất cần phải phụ đạo cho một số Học Sinh chưa nắm bắt kịp,vận dụng được kiến thức bài học.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Giải pháp phụ đạo học sinh yếu kém môn hóa học lớp 8 Trường THCS Hoài Đức