Đề tài Nghiên cứu khả năng sử dụng trùn Quế (Perionyx excavatus) để xử lý phân gà

Số trang: 79
Loại file: pdf
Lượt xem 1867
Lượt tải 223

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 15:27

Mô tả :(Bản scan) Chăn nuôi gà là nghề sản xuất truyền thống lâu đời và chiếm vị trí quan trọng thứ hai (sau chăn nuôi lợn) trong toàn ngành chăn nuôi của Việt Nam. Theo hiệu hội chăn nuôi gia cầm Việt Nam năm 2008, tính đến 01/10/2006 cả nước có 1950 trang tại chăn nuôi gà với quy mô phổ biến từ 2000 - 10000 con/trại

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Nghiên cứu khả năng sử dụng trùn Quế (Perionyx excavatus) để xử lý phân gà