Đề tài Giảm chi phí xuất khẩu hàng hóa Việt Nam: Khả năng và giải pháp

Số trang: 273
Loại file: docx
Lượt xem 355
Lượt tải 2

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:26

Mô tả :_ Các chi phí đóng gói (theo tiêu chuẩn): Chi phí về vật liệu đóng gói bao gồm giá mua vật liệu đóng gói và các chi phí khác liên quan đến việc mua bán và vận chuyển vật liệu đóng gói đến địa điểm thực hiện việc đóng gói. Chi phí về nhân công đóng gói, bao gồm tiền thuê nhân công và các chi phí liên quan đến việc thuê nhân công đóng gói hàng hoá đang được xác định trị giá tính thuế. _Chi phí làm thủ tục từ xưởng ra đến cảng và chi trả các khoản phí tại cảng xuất khẩu theo quy định. Chi phí vận tải phụ thuộc vào sản phẩm, khoảng cách vàhiệu quả của hệ thống cảng. Với doanh nghiệp xuất khẩu hàng hoá trực tiếp phải chịu chi phí thuê tàu, phí bảo hiểm.tuỳ thuộc vào hợp đồng với bên mua _Chi phí các thủ tục kiểm tra, giám định hàng hoá, tuỳ thuộc vào loại hình hàng hoá Ví Dụ: thủ tục kiểm dịch thực vật, chất lượng.Chứng nhận xuất xứ hàng hoá xuất khẩu (Certificate of Origin, gọi tắt là C/O) là chứng từ do cơ quan hay tổ chức có thẩm quyền cấp xác nhận xuất xứ của một lô hàng xuất khẩu.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Giảm chi phí xuất khẩu hàng hóa Việt Nam: Khả năng và giải pháp