Đề tài Hiển thị hình ảnh trên led matrix 8x8 với cổng serial

Số trang: 10
Loại file: docx
Lượt xem 2788
Lượt tải 331

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:38

Mô tả :1) Cổng USB (loại B): đây là cổng giao tiếp để ta upload code từ PC lên vi điểu khiển. Đồng thời nó cũng là giao tiếp serial để truyền dữ liệu giữa vi điểu khiển với máy tính. 2) Jack nguồn: để chạy Arduino thì có thể lấy nguồn từ cổng USB ở trên, nhưng không phải lúc nào cũng có thể cắm với máy tính được. Lúc đó, ta cần một nguồn 9V đến 12V. 3) Hàng Header: đánh số từ 0 đến 12 là hàng digital pin, nhận vào hoặc xuất ra các tín hiệu số. Ngoài ra có một pin đất (GND) và pin điện áp tham chiếu (AREF). 4) Hàng header thứ hai: chủ yếu liên quan đến điện áp đất, nguồn. 5) Hàng header thứ ba: các chân để nhận vào hoặc xuất ra các tín hiệu analog. Ví dụ như đọc thông tin của các thiết bị cảm biến. 6) Vi điều khiển AVR: đây là bộ xử lý trung tâm của toàn bo mạch. Với mỗi mẫu Arduino khác nhau thì con chip này khác nhau. Ở con Arduino Uno này thì sử dụng ATMega328.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Hiển thị hình ảnh trên led matrix 8x8 với cổng serial