Đề tài Hoạch định nhân sự

Số trang: 23
Loại file: ppt
Lượt xem 565
Lượt tải 65

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 12/04/2018 06:23

Mô tả :Hoạch định nhân sự là quá trình đánh giá, xác định nhu cầu về nguồn nhân lực để đáp ứng mục tiêu công việc của tổ chức và xây dựng các kế hoạch lao động để đáp ứng được nhu cầu đó. Hay chính là xác định: Cầu nhân lực Cung nhân lực Đưa giải pháp cân bằng cung cầu nhân lực

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Hoạch định nhân sự