Đề tài Phân tích chỉ tiêu tài chính và phi tài chính Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long

Số trang: 36
Loại file: doc
Lượt xem 2141
Lượt tải 261

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:20

Mô tả :Phần I. Phân tích chỉ tiêu phi tài chính của công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long 1. Giới thiệu chung về công ty 1.1 Năng lực pháp lý • Tên pháp định: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long • Tên quốc tế: Cuu Long Pharmaceutical Joint Stock Corporation • Viết tắt: PHARIMEXCO

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Phân tích chỉ tiêu tài chính và phi tài chính Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long