Đề tài Hoạt động định giá của công ty cổ phần chứng khoán FPTS

Số trang: 31
Loại file: docx
Lượt xem 1166
Lượt tải 138

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 12/04/2018 06:36

Mô tả :LỜI NÓI ĐẦU Trong những năm vừa qua nên kinh tế Việt Nam có những bước phát triển đáng kể, tốc độ tăng trưởng GDP luôn đạt mức cao, nước ta cũng đã chính thức trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO. Dẫn đến thị trường chứng khoán bủng nổ, nhu cầu cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, nhu cầu mua bán, sát nhập, nhu cầu định giá ngày càng tăng cao khiến nhu cầu định giá doanh nghiệp càng trở nên cấp thiết. Có rất nhiều phương pháp để xác định giá trị doanh nghiệp, nhưng việc lựa chon được một phương pháp phù hợp lại là cả một vấn đề. Hiểu được điều đó nhóm 10 chúng em đã quyết định thảo luận đề tài: cơ sở lý thuyết về định giá doanh nghiệp liên hệ với thực tế hoạt động định giá của công ty cổ phần chứng khoán FPTS”. Từ việc đánh xem xét việc áp dụng phương pháp định giá tại FPTS chúng ta sẽ có cái nhìn tổng quát hơn về việc định giá tại các doanh nghiệp”

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Hoạt động định giá của công ty cổ phần chứng khoán FPTS