Đề tài Hoạt động kinh doanh mặt hàng bêtông của công ty TNHH bêtông Trà My

Số trang: 40
Loại file: docx
Lượt xem 2480
Lượt tải 309

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 13/01/2018 23:26

Mô tả :Ngày nay trong xu thế phát triển, chiến lược kinh doanh đóng vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp. Chiến lược kinh doanh giúp cho doanh nghiệp nhận rõ mục đích hướng đi của mình, đó là cơ sở và kim chỉ nam cho mọi hoạt động của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, trong điều kiện thay đổi và phát triển nhanh chóng của môi trường kinh doanh, chiến lược kinh doanh sẽ tạo điều kiện nắm bắt và tận dụng các cơ hội kinh doanh, đồng thời chủ động tìm giải pháp khắc phục và vượt qua những nguy cơ và hiểm họa trên thương trường cạnh tranh. Ngoài ra, chiến lược kinh doanh còn góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực và tăng cường vị thế cạnh tranh đảm bảo cho sự phát triển liên tục và bền vững của doanh nghiệp. Cuối cùng, việc xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh còn tạo ra căn cứ vững chắc cho việc đề ra các chính sách và quyết định phù hợp với những biến động của thị trường. Thực tiễn hoạt động của nhiều doanh nghiệp đã cho thấy, nếu doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh đúng đắn, có tầm nhìn rộng, tạo được tư duy hành động, nhằm hướng tới mục tiêu chiến lược cụ thể, thì doanh nghiệp có thể đứng vững và thành công trong môi trường cạnh tranh hiện nay, còn nếu ngược lại thì sẽ rơi vào tình trạng bế tắc, hoạt động không có hiệu quả hoặc đi đến phá sản. - Với những ưu điểm của bêtông trộn sẵn, ngày nay nhu cầu sử dụng bêtông trộn sẵn cho các công trình lớn ngày càng cao. Công ty TNHH TM-XD Trà My với lịch sử họat động hơn 10 năm, trong những năm đầu hoạt động việc kinh doanh sản phẩm bêtông trộn sẵn đã đạt những thành công nhất định. Tuy nhiên, điều đó chưa có gì là chắc chắn đảm bảo một tương lai phát triển bền vững cho công ty trong bối cảnh thị trường biến động phức tạp như hiện nay. Vì thế việc đi vào nghiên cứu xây dựng chiến lược cho sản phẩm bêtông trộn sẵn của Công ty TNHH TM-XD Trà My là một việc cần thiết nhằm đem lại hiệu quả trong việc sản xuất, bán sản phẩm ra thị trường đem lại doanh thu và lợi nhuận cho Công ty ngày càng cao. Chính vì lý do đó tôi chọn đề tài: “Hoạt động kinh doanh mặt hàng Bê tông của Công ty TNHH TM-XD Trà My” để làm bài báo cáo thực tập. Tìm hiểu thực trạng sản xuất kinh doanh bêtông nói chung và của Công ty TNHH TM-XD Trà My nói riêng, tìm hiểu những thế mạnh cũng như hạn chế và tìm hiểu những nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong báo cáo thực tập tốt nghiệp này phần nội dung em xin chia thành 3 chương : Chương I: Khái quát chung về Công Ty TNHH TM-XD Trà My Chương II: Hoạt động kinh doanh mặt hàng bêtông của Công ty TNHH TM-XD Trà My Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động kinh doanh mặt hàng bêtông tại Công ty TNHH TM-XD Trà My Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc cùng các anh chị trong Công ty TNHH TM-XD Trà My và giáo viên hướng dẫn Thạc sĩ Lê Giang Nam, Đồng thời em cũng cám ơn Quý thầy cô trường Đại học Ngoại thương cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em hoàn thành bài thực tập cuối khoá này. Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng các thông tin, dữ liệu còn chưa hoàn thiện, cũng thư thời gian thực hiện và kiến thức còn hạn chế nên báo cáo không tránh được những sai sót và nhược điểm. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo tận tình, góp ý quý báu của thầy cô và các anh chị để giúp em hoàn thiện hơn trong quá trình học tập và công tác về sau.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Hoạt động kinh doanh mặt hàng bêtông của công ty TNHH bêtông Trà My