Đề tài Kế hoạch Marketing cho xuất khẩu hạt điều của công ty Thanh Thanh đến thị trường Châu Âu

Số trang: 20
Loại file: doc
Lượt xem 2797
Lượt tải 344

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 12/04/2018 06:19

Mô tả :PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Nước ta là nước thuần nông nghiệp, trong hàng thế kỷ qua, nghành nông nghiệp nước nhà đã tạo ra không ít nông sản góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế. Đăc biệt trong kim ngạch xuất khẩu của cả nước, nông sản hàng hóa đóng vai trò chủ đạo với những mặt hành xuất khẩu như cà phê, gạo, cao su, điều, tiêu, cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ, hội nhập kinh tế quốc tế, sản phẩm nông nghiệp cũng ngày càng được chú trọng nâng cao chất lượng cũng như số lượng tiêu thụ ra ngoài thế giới và đạt được những thành tựu ấn tượng. Hạt điều là một trong mười nông sản xuất khẩu chủ lực của nước ta. Với diện tích gieo trồng đứng trong top 3 nước có diện tích trông điều lớn nhất thế giới, vào năm 2007, nước ta đạt giá trị xuất khẩu điều là 651 triệu USD, vượt qua Ấn Độ và trở thành nước xuất khẩu điều lớn nhất. Bình Phước là một tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có diện tích trồng điều lớn nhất cả nước với 134.092 ha, chiếm 1/3 tổng diện tích cây công nghiệp toàn tỉnh, trong đó 130.339 ha đang cho thu hoạch. Công ty Thanh Thanh cũng là một trong những doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu hạt điều tại thị xã Phước Long, Bình Phước đang định hướng xuất khẩu điều vào thị trường Châu Âu.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Kế hoạch Marketing cho xuất khẩu hạt điều của công ty Thanh Thanh đến thị trường Châu Âu