Đề tài Kế toán chi phí theo thực tế kết hợp với định mức

Số trang: 19
Loại file: pptx
Lượt xem 881
Lượt tải 95

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:51

Mô tả :Theo phương pháp tính giá thành thực tế kết hợp với ước tính, thì chi phí sản xuất chung tập hợp theo thực tế phát sinh, khi kết chuyển tính giá thành thì theo ước tính.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Kế toán chi phí theo thực tế kết hợp với định mức