Tìm hiểu về các chỉ tiêu phân tích chất lượng nguyên liệu cam

Số trang: 118
Loại file: docx
Lượt xem 1060
Lượt tải 129

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:38

Mô tả :Cam (danh pháp hai phần: Citrus × sinensis) là loài cây ăn quả cùng họ với bưởi. Nó có quả nhỏ hơn quả bưởi, vỏ mỏng, khi chín thường có màu da cam hoặc xanh bóng. Loài cam là một cây lai được trồng từ xưa, có thể lai giống giữa loài bưởi (Citrus maxima) và quít (Citrus reticulata). Đây là cây nhỏ, cao đến khoảng 10 m, có cành gai và lá thường xanh dài khoảng 4-10 cm. Cam bắt nguồn từ Đông Nam Á, có thể từ Ấn Độ, Việt Nam hay miền nam Trung Quốc.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Tìm hiểu về các chỉ tiêu phân tích chất lượng nguyên liệu cam