Đề tài Kế toán tài sản cố định tại Công ty TNHH MTV cao su Mang Yang

Số trang: 43
Loại file: doc
Lượt xem 1785
Lượt tải 208

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:02

Mô tả :Tài sản cố định (TSCĐ) là cơ sở vật chất kỹ thuật không thể thiếu được trong bất kỳ một nền kinh tế quốc dân nào cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. TSCĐ không những phản ánh năng lực sản xuất trình độ trang thiết bị cơ sở vật chất kỹ thuật và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, mà còn phản ánh được bộ phận vốn kinh doanh của doanh nghiệp. TSCĐ xét về mặt tồn tại thì nó là điều kiện cần có để doanh nghiệp được thành lập, xét về mặt phát triển thì nó là điều kiện cần thiết để tiết kiệm sức lao động và nâng cao năng xuất lao động. Trong giai đoạn hiện nay khi khoa học kỹ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp thì TSCĐ là yếu tố quan trọng để tạo sức cạnh tranh đối với các doanh nghiệp. Để tăng năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh trên thị trường, các doanh nghiệp không chỉ đơn giản là quan tâm đến vấn đề có và sử dụng TSCĐ mà điều quan trọng là phải tìm ra các biện pháp hữu hiệu để bảo toàn, phát triển và nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng TSCĐ. Muốn vậy các doanh nghiệp phải xây dựng được chế độ quản lý khoa học toàn diện để có thể sử dụng hợp lý, đầy đủ phát huy hết công suất của TSCĐ, tạo điều kiện hạ giá thành sản phẩm, thu hồi nhanh vốn đầu tư để tái sản xuất trang thiết bị và đổi mới công nghệ. Hạch toán kế toán với chức năng và nhiệm vụ của nó là một công cụ đắc lực của quản lý, cung cấp các thông tin chính xác kịp thời cho quản lý. Góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và bảo toàn vốn cho doanh nghiệp. Một trong những phần của hạch toán kế toán đó là kế toán TSCĐ. Kế toán TSCĐ giúp cho việc hạch toán TSCĐ được chính xác và theo dõi tình hình TSCĐ một cách chặt chẽ và đầy đủ. Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, được tổ chức và hoạt động dưới sự quản lý của Nhà nước, TSCĐ của công ty có phần đặc biệt so với các doanh nghiệp khác bao gồm: vườn cây cao su, máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất, nhà xưởng. Từ thực tế đó, trên cơ sở những kiến thức đã tích luỹ đựợc, với sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo Nguyễn Hữu Cường cùng các anh chị trong phòng Tài chính kế toán của Công ty em đã mạnh dạn lựa chọn nghiên cứu đề tài “ Kế toán tài sản cố định tại Công ty TNHH MTV cao su Mang Yang" Kết cấu của đề tài ngoài phần mở đầu và kết luận, gồm 3 phần chính: Chương I: Đặc điểm sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý của Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang. Chương II: Thực tế kế toán tài sản cố định tại Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang. Chương III: Nhận xét và ý kiến đề xuất về kế toán tài sản cố định tại Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Kế toán tài sản cố định tại Công ty TNHH MTV cao su Mang Yang