Đề tài Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH Một thành viên Cao Su Mang Yang

Số trang: 56
Loại file: doc
Lượt xem 154
Lượt tải 0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:50

Mô tả :Hiện nay đất nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới,để đưa nền kinh tế nước nhà phát triển theo nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và phấn đấu trở thành một nước có nền công nghiệp phát triển vào năm 2020. Trong lộ trình đó, năm nay nước ta đã trở thành thành viên chính thức thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới (WTO) hoa kỳ đã bình thường hoá thương mại vĩnh viễn với việt nam (PNTR) những sự kiện đó đã góp phần để nước ta ngày càng chủ động hội nhập sâu hơn vào mọi hoạt động thế giới, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế. Đây là thời cơ lớn và thách thức lớn đối với nước ta trên tất cả mọi lĩnh vực, nhất là lĩnh vực hoạt động kinh doanh thương mại, khi mà điều kiện của nước ta còn nhiều mặt hạn chế về trình độ người lao động, cơ chế quản lý, tiền vốn, khoa học công nghệ. Trong hoạt động kinh doanh thương mại, các bộ phận, các khâu công tác phải được quản lý điều hành triển khai thực hiện một cách đồng bộ. Nhưng trong đó, nắm bắt khâu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh có vai trò cực kỳ quan trọng, đó chính là quá trình thu thập và xử lý thông tin để nắm bắt nhu cầu của thị trường hiệu quả kinh tế đã đạt được, để lựa chọn loại hàng hoá, phương thức kinh doanh phù hợp, đẩy nhanh tốc độ chu chuyển của hành hoá, rút ngắn thời gian dự trữ hàng hoá, làm cho quá trình sản xuất kinh doanh và lưu thông hàng hoá được trôi chảy giảm bớt chi phí ,tăng lơi nhuận . Để thấy được tầm quan trọng của hệ thống kế toán nói chung và bộ phận kế toán về tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh nói riêng trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, em đã chọn đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp của mình là “Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH Một thành viên Cao Su Mang Yang”. Đồng thời qua đề tài này cũng giúp chúng ta thấy được hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngành cao su nói chung và của Công Ty TNHH Một thành viên Cao Su Mang Yang nói riêng, cũng như hiệu quả hoạt động đó đóng góp cho sự phát triển kinh tế của tỉnh như thế nào? Nội dung của chuyên đề bao gồm 03 chương chính: Chương I: Khái quát về Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang. Chương II: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên cao su Mang Yang Chương III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH Một thành viên Cao Su Mang Yang