Đề tài Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại công ty CP thương mại và đầu tư xây dựng An Khánh

Số trang: 88
Loại file: doc
Lượt xem 945
Lượt tải 110

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:56

Mô tả :Của cải xã hội hiện nay được tạo ra chủ yếu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ có sản xuất kinh doanh tốt thì mới tạo ra được một tiềm lực kinh tế mạnh. Nền kinh tế Việt Nam phát triển ngày càng nhanh, đạt được nhiều thành tựu đáng kể, trong đó không thể không kể tới những đóng góp to lớn của tầng lớp các Doanh nhân, những người làm chủ nền sản xuất.Cho dù trong sản xuất Nông nghiệp hay Công nghiệp thì yếu tố vốn luôn là yếu tố đầu tiên quan trọng tác động cơ bản tới sự thành công của một Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn người ta có rất nhiều phương pháp, không phải bất cứ một doanh nghiệp nào có nhiều vốn cũng đều tạo ra lợi nhuận cao, điều đó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố : chi phí, lãi vay, các chính sách quản trị đồng vốn đặc biệt là quá trình luân chuyển vốn, quá trình này càng nhanh chứng tỏ khả năng sinh lời càng lớn.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại công ty CP thương mại và đầu tư xây dựng An Khánh