Đề tài Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại công ty TNHH công nghệ Việt Hàn

Số trang: 92
Loại file: doc
Lượt xem 1847
Lượt tải 223

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:58

Mô tả :Của cải xã hội hiện nay được tạo ra chủ yếu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ có sản xuất kinh doanh tốt thì mới tạo ra được một tiềm lực kinh tế mạnh. Nền kinh tế Việt Nam phát triển ngày càng nhanh, đạt được nhiều thành tựu đáng kể, trong đó không thể không kể tới những đóng góp to lớn của tầng lớp các Doanh nhân, những người làm chủ nền sản xuất.Cho dù trong sản xuất Nông nghiệp hay Công nghiệp thì yếu tố vốn luôn là yếu tố đầu tiên quan trọng tác động cơ bản tới sự thành công của một Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn người ta có rất nhiều phương pháp, không phải bất cứ một doanh nghiệp nào có nhiều vốn cũng đều tạo ra lợi nhuận cao, điều đó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố : chi phí, lãi vay, các chính sách quản trị đồng vốn đặc biệt là quá trình luân chuyển vốn, quá trình này càng nhanh chứng tỏ khả năng sinh lời càng lớn. Nền kinh tế thế giới ngày càng phát triển nhanh theo hướng hiện đại hóa với tốc độ tăng trưởng mạnh như vũ bão .Vì vậy nền kinh tế nước ta phải đổi mới không ngừng, gia tăng mức sinh lời của đồng vốn để thích ứng kịp thời với tốc độ đó.Từ đó hòa nhập với nền kinh tế thế giới làm giàu cho xã hội, cho đất nước.Nhưng như thế không có nghĩa là những doanh nghiệp trong nước phải áp dụng tất cả các phương thức kinh doanh của thế giới vào nền sản xuất của mình, mà phải biết hòa nhập có chọn lọc, biết lấy điểm mạnh của phương thức hay vận dụng vào thực tiễn của đất nước.Làm được điều đó không phải dễ và để thành công trong quá trình kinh doanh thì hạch toán kế toán là một công cụ quản lý kinh tế tài chính không thể thiếu

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại công ty TNHH công nghệ Việt Hàn