Đề tài Khắc phục một số sai lầm của học sinh thông qua bài tập nghịch lí và ngụy biện chương “Động học chất điểm” và “Động lực học chất điểm”

Số trang: 20
Loại file: pdf
Lượt xem 2003
Lượt tải 240

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 15:40

Mô tả :Dạy học là một quá trình chịu tác động biện chứng của tất cả các yếu tố khách quan và chủ quan: Điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ sở vật chất, thiết bị, sự phân tán tư tưởng, thiếu tập trung của học sinh. đối với quá trình dạy học. Trong quá trình dạy học Vật lý ở trường Phổ thông tôi nhận thấy một trong những yếu tố đáng quan tâm là quan niệm riêng của học sinh: sự hiểu biết những khái niệm, hiện tượng, quá trình vật lý mà học sinh đã có sẵn trước khi nghiên cứu chúng trong giờ học. Nó mang tính cá biệt khá cao. Nếu những quan niệm này hình thành tự phát và mang yếu tố chủ quan của cá nhân thường thiếu khách quan không phản ánh đúng bản chất vật lý trở thành quan niệm sai lệch.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Khắc phục một số sai lầm của học sinh thông qua bài tập nghịch lí và ngụy biện chương “Động học chất điểm” và “Động lực học chất điểm”