Đề tài Ứng dụng của emzym lipase trong sản xuất bột giặt

Số trang: 31
Loại file: pptx
Lượt xem 1466
Lượt tải 176

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 15:19

Mô tả :Lipase (EC 3.1.1.3) thuộc nhóm enzyme thủy phân có serine ở trung tâm hoạt động, xúc tác cho nhiều phản ứng khác nhau: thủy phân các liên kết carboxylester trong glyceride, chuyển ester hóa

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Ứng dụng của emzym lipase trong sản xuất bột giặt