Đề tài Nghiên cứu xây dựng phương án quản lý tổng hợp vùng ven bờ tỉnh Nam Định

Số trang: 26
Loại file: pdf
Lượt xem 82
Lượt tải 5

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:46

Mô tả :Nam Định là một tỉnh nằm ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, thuộc vùng ven biển phía Bắc có 72 km đường bờ biển. Tuy nhiên kinh tế vùng ven biển tỉnh Nam Định chưa phát triển xứng đáng với tiềm năng. Bên cạnh đó các huyện ven biển còn gặp nhiều khó khăn như thiên tai, bão lũ, hàng năm các huyện này hứng chịu hàng chục cơn bão làm nhà cửa, tuyến đê bị hư. Ngoài ra tài nguyên môi trường khai thác chưa hợp lí, môi trường chưa được quan tâm đúng mức. Để khắc phục những khó khăm đó và phát huy thế mạnh vùng ven biển. Em đã tiến hành ngiên cứa đề tài:”Nghiên cứu xây dựng phương án quản lý tổng hợp vùng ven bờ tỉnh Nam Định”

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Nghiên cứu xây dựng phương án quản lý tổng hợp vùng ven bờ tỉnh Nam Định