Đề tài Khảo sát liên quan giữa vị trí ruột thừa với bệnh cảnh lâm sàng của viêm ruột thừa cấp

Số trang: 50
Loại file: pdf
Lượt xem 2219
Lượt tải 268

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/07/2018 02:51

Mô tả :VIÊM RUỘT THỪA • Viêm ruột thừa (VRT): cấp cứu ngoại khoa thƣờng gặp chiếm 60-70%, ở mọi lứa tuổi, chủ yếu: 20-30 tuổi • Hơn 250.000 ca mới mắc mỗi năm tại Mỹ, với nguy cơ mắc 8,6% ở nam và 6,7% ở nữ • Tại Việt Nam tỉ lệ VRT cấp: 22,7- 42,7%, BV Nhân Dân Gia Định (2008): 2369 ca

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Khảo sát liên quan giữa vị trí ruột thừa với bệnh cảnh lâm sàng của viêm ruột thừa cấp