Đề tài Kinh nghiệm để phát huy tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động nhóm của môn tin học lớp 12 ban cơ bản tại trường THPT Sông Ray

Số trang: 15
Loại file: pdf
Lượt xem 2569
Lượt tải 310

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 15:39

Mô tả :Kính thưa quí thầy đồng nghiệp. Trong những năm gần đây, việc thay sách giáo khoa và mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn của Bộ và của các Sở giáo dục – Đào tạo đồng thời cũng là việc bồi dưỡng phương pháp giảng dạy mới đã hoàn chỉnh từ cấp Trung học cơ sở đến bậc Trung học phổ thông. Trong các phương pháp được giới thiệu bồi dưỡng, tập huấn, đáng chú ý hơn cả là phương pháp: Thảo luận nhóm trong lớp học. Trường THPT Sông Ray hàng năm thường có khoảng 15 lớp 12 được chia làm 2 ban (KHTN và CB) trong đó học sinh học ban KHTN chỉ khoảng 3 đến 4 lớp, còn lại đa số là ban cơ bản, những em học ban này thường rất yếu các môn tự nhiên trong đó có môn Tin Học lớp 12. Chương trình Tin Học lớp 12 đối với các em học ban KHTN đa số cảm thấy dễ chịu nhưng đối với các em ban cơ bản thì rất khó khăn và dẫn đến chán nản.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Kinh nghiệm để phát huy tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động nhóm của môn tin học lớp 12 ban cơ bản tại trường THPT Sông Ray