Đề tài Làm rõ sự khác biệt về phương pháp kế toán chi phí lãi phải trả cho tài khoản tiền gửi và tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn và không kỳ hạn

Số trang: 9
Loại file: pptx
Lượt xem 3010
Lượt tải 369

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 03/05/2018 09:54

Mô tả :So sánh phương pháp kế toán trả lãi tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn và có kỳ hạn A.Giống nhau. Khác nhau 1. Phương thức trả lãi 2. Hạch toán a. TGTK không kỳ hạn: - Nếu KH đến lĩnh lãi vào ngày tính lãi thì trả lãi cho Kh bằng tiền mặt: Nợ TK 801 số tiền lãi Có TK 1011: số tiền lãi - Nếu KH không đến lĩnh lãi thì lãi lại được nhập gốc: Nợ TK 801: Trả lãi tiền gửi CóTK 4231: TGKKH của KH

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Làm rõ sự khác biệt về phương pháp kế toán chi phí lãi phải trả cho tài khoản tiền gửi và tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn và không kỳ hạn