Đề tài Mô hình CMM/CMMI trong SQA

Số trang: 22
Loại file: ppt
Lượt xem 231
Lượt tải 15

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 15/03/2018 23:42

Mô tả :1)Tìm hiểu mô hình CMM/CMMi trong SQA a) Định nghĩa về CMM/CMMi CMMI viết tắt cho Capability Maturity Model Integration - Mô hình trưởng thành năng lực tích hợp - và là khuôn khổ cho cải tiến qui trình phần mềm. b)Nguồn gốc phát triển của CMM/CMMI Cả CMM và CMMI đều được Viện kỹ nghệ phần mềm Mỹ SEI tại trường Đại học Carnegie Mellon ở Pittsburgh, PA phát triển. CMM đã có mặt từ cuối những năm 80 và một thập kỷ sau nó bị CMMI thay thế.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Mô hình CMM/CMMI trong SQA