Đề tài Môn: Kinh tế quốc dân - Tình hình xuất nhập khẩu của Nga

Số trang: 17
Loại file: pptx
Lượt xem 1537
Lượt tải 178

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:31

Mô tả :- Nga là một nước có nền kinh tế lớn và thuận lợi vì giáp với nhiều quốc gia. - Tuy Nga phải chịu lệnh trừng phạt từ các nước nhưng kinh tế Nga vẫn đứng vững trên thị trường thế giới. - Để thúc đẩy phát triển kinh tế, Nhà nước Nga đã cải thiện môi trường kinh doanh và tạo cơ hội cho các nhà đầu tư. - Nga sẽ miễn giảm thuế cho các doanh nghiệp để giảm bớt gánh nặng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ; miễn thuế cho các dòng vốn tái đầu tư; cải thiện luật kinh doanh. Để củng cố nền kinh tế trong nước, hạn chế lạm phát và mất giá đồng tiền.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Môn: Kinh tế quốc dân - Tình hình xuất nhập khẩu của Nga