Đề tài môn Thanh toán quốc tế - Thị trường ngoại hối

Số trang: 43
Loại file: pptx
Lượt xem 2758
Lượt tải 344

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 13/01/2018 23:03

Mô tả :Khái niệm, đặc điểm, vai trò, các thành phần tham gia của thị trường ngoại hối. Các nghiệp vụ trên thị trường Nghiệp vụ giao ngay Nghiệp vụ kỳ hạn Nghiệp vụ tương lai Nghiệp vụ quyền chọn

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài môn Thanh toán quốc tế - Thị trường ngoại hối