Đề tài Quản lý QoS trên nền IP (Intserv, Diffserv)

Số trang: 30
Loại file: pptx
Lượt xem 940
Lượt tải 112

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:26

Mô tả :Tháng 6/1994: IETF phát hành RFC 1633 về INTSERV ( Integrated Services) và tập trung vào RSVP (Resource Reservation Protocol ) Tuy nhiên, RSVP yêu cầu rất nhiều nút dự trữ tài nguyên. Mô hình DIFFSERV (Differentiated Services ) được đưa ra như một tiêu chuẩn thứ 2 về chất lượng dịch vụ IP; mô tả các hành vi khác nhau đưa ra bởi mỗi nút. Cuối những năm 1990, các kỹ thuật QoS được chú trọng nhiều hơn tương thích với công nghệ mạng tiên tiến như : + Công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS (Multi-Protocol Label Switching) + Công nghệ mạng riêng ảo VPN (Virtual Private network ).

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Quản lý QoS trên nền IP (Intserv, Diffserv)