Đề tài Một số biện pháp giúp giáo viên chủ nhiệm lớp hoàn thành tốt công tác phụ trách Chi đội ở Liên đội Trường THCS Ea Bá, huyện Sông Hinh

Số trang: 13
Loại file: pdf
Lượt xem 2970
Lượt tải 360

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 15:58

Mô tả :THUYẾT MINH MÔ TẢ GIẢI PHÁP VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SÁNG KIẾN 1. Tên sáng kiến Một số biện pháp giúp giáo viên chủ nhiệm lớp hoàn thành tốt công tác phụ trách Chi đội ở Liên đội Trường THCS Ea Bá, huyện Sông Hinh 2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến Sáng kiến này đã được giáo viên Tổng phụ trách đội của Trường THCS Ea Bá triển khai và áp dụng trong công tác tổ chức và quản lý hoạt động Đội đối với giáo viên làm phụ trách Chi đội. Qua đó, đã phát huy vai trò, nâng cao trách nhiệm, hình thành kỹ năng tổ chức hoạt động Đội cho đội ngũ các anh, chị “phụ trách chi” góp phần xây dựng Liên đội vững mạnh xuất sắc trong thời gian qua.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Một số biện pháp giúp giáo viên chủ nhiệm lớp hoàn thành tốt công tác phụ trách Chi đội ở Liên đội Trường THCS Ea Bá, huyện Sông Hinh