Đề tài Một số biện pháp thúc đẩy vận chuyển hàng hóa bằng Container của công ty liên doanh vận tải biển Việt - Pháp

Số trang: 97
Loại file: docx
Lượt xem 163
Lượt tải 3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:07

Mô tả :Mỗi một đất nước hay một quốc gia nào trên thế giới đều muốn mình phát triển về mọi mặt như khoa học kỹ thuật, quan hệ kinh tế quốc tế và nhất là phát triển ngoại thương và đầu tư nước ngoài. Nhưng nếu chỉ có một mình đất nước đấy hoạt động riêng lẻ thì có thể đạt được nhưng thành quả như thế không? Chắc chắn ai biết rõ câu trả lời là không. Vậy muốn có được sự phát triển về mọi phương diện thì mỗi quốc gia phải liên kết lại với nhau với phương châm mỗi nền kinh tế quốc gia là một mắt xích quan trọng của nền kinh tế thế giới. Chính vì hiểu rõ điều này và để đáp ứng được nhu cầu hội nhập kinh tế thế giới, Tổng Công ty Hàng Hải Việt nam và Tổng Công ty Hàng Hải Pháp đã liên kết với nhau để thành lập Công ty liên doanh vận tải Việt-Pháp. Trong những năm hoạt động với chính sách, chiến lược phát triển đúng đắn của mình Công ty đã tạo được một chỗ vững chắc trong thị trường vận tải biển, chiếm được thiện cảm và tín nhiệm của khách hàng xuất nhập khẩu trong và ngoài nước. Tuy nhiên, cũng nhưng nhiều ngành kinh tế khác, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đang đứng trước sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường, do có nhiều hàng vận tải biển lớn trên thế giới tham gia vào thị trường Việt Nam . Nhưng đây cũng là một cơ hội để cho Công ty thể hiện rõ bản lĩnh của một trong những Công ty vận tải Container hàng đầu của Việt Nam. Vì vậy mà em đã chọn đề tài: “Một số biện pháp thúc đẩy vận chuyển hàng hoá bằng Container của Công ty liên doanh vận tải biển Việt-Pháp”. Để góp một phần nhỏ ý kiến của mình giúp cho Công ty ngày càng phát triển thêm. Bài của em gồm : I. Cơ sở lý luận chung về vận tải hàng hoá bằng container. II. Vận tải hàng hoá bằng container tại Công ty liên doanh vận tải Việt-Pháp III. Một số biện pháp thúc đẩy vân tải bằng container.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Một số biện pháp thúc đẩy vận chuyển hàng hóa bằng Container của công ty liên doanh vận tải biển Việt - Pháp