Đề tài Một số giải pháp đánh giá kết quả học tập của học sinh trong quá trình dạy và học bộ môn Hoá học THCS

Số trang: 7
Loại file: pdf
Lượt xem 2476
Lượt tải 297

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 15:56

Mô tả :Đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông ở nước ta đang trở thành vấn đề được xã hội và toàn ngành Giáo dục quan tâm. Đánh giá tốt sẽ giúp cho việc ra các quyết định đúng đắn, phù hợp với yêu cầu phát triển, với thực tiễn giáo dục đất nước. Giúp điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện từ các chủ trương lớn đến các hoạt động giáo dục nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả giáo dục. Bên cạnh những định hướng đổi mới chung cho tất cả các thành tố của quá trình dạy học như quá trình thay sách, đổi mới phương pháp dạy và học, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất. thì hoạt động đánh giá cũng cần phải có những định hướng và giải pháp riêng. Bởi lẽ, từ kết quả kiểm tra đánh giá thực chất, người học sẽ nhìn thấy rõ kết quả học tập của mình, người dạy sẽ chủ động điều chỉnh phương pháp sao cho phù hợp với bài dạy, với đối tượng học sinh, góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Một số giải pháp đánh giá kết quả học tập của học sinh trong quá trình dạy và học bộ môn Hoá học THCS