Sinh lý chống chịu thực vật

Số trang: 42
Loại file: pptx
Lượt xem 2450
Lượt tải 302

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:53

Mô tả :Khái niệm chung về sinh lý chống chịu ở thực vật Tính chịu hạn (chịu thiếu nước ở thực vật ) Tính chịu nhiệt độ cao (Tính chịu nóng ) Tính chịu nhiệt độ thấp (tính chịu rét, tính chịu băng giá)

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Sinh lý chống chịu thực vật