Đề tài Một số kết quả nghiên cứu về mặt dựng tường kính của nhà cao tầng

Số trang: 8
Loại file: pdf
Lượt xem 937
Lượt tải 99

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 09/03/2018 02:31

Mô tả :Tóm tắt: Trong những năm gần đây, hệ thống mặt dựng tường kính ngày càng được sử dụng nhiều cho các nhà cao tầng tại Việt Nam. Hệ thống mặt dựng là một trong những bộ phận đắt tiền của nhà cao tầng và giá thành của hệ thống mặt dựng có thể lên tới 20% tổng giá thành xây dựng của một công trình cao tầng. Do đó, công tác thiết kế và kiểm tra chất lượng cho hệ thống mặt dựng tường kính rất được coi trọng. Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu về mặt dựng tường kính của nhà cao tầng

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Một số kết quả nghiên cứu về mặt dựng tường kính của nhà cao tầng