Đề tài Phân tích Báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm

Số trang: 38
Loại file: docx
Lượt xem 572
Lượt tải 66

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:19

Mô tả :Lịch sử hình thành: • Tiền thân của công ty dược Imexpharm là XN Liên hiệp dược Đồng Tháp, trực thuộc sở y tế Đồng Tháp. Tháng 11/1992 XN liên hiệp dược Đồng Tháp được đổi tên thành Công ty dược phẩm Đồng Tháp, Trực thuộc UBND Đồng Tháp. • Tháng 11/1999 Công ty dược phẩm Đồng Tháp đổi tên thành Công ty dược phẩm TW 7 trực thuộc Tổng công ty dược VN. • Tháng 07/2001, Công ty dược phẩm TW 7 chuyển thành công ty dược phẩm Imexpharm với vốn điều lệ 22 tỷ đồng. • Công ty bắt đầu niêm yết với mã IMP ngày 04/12/2006 trên sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Phân tích Báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm