Khoa học môi trường và biến đổi khí hậu

Số trang: 32
Loại file: ppt
Lượt xem 2630
Lượt tải 311

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 15:27

Mô tả :Tính cấp thiết của việc nghiên cứu tác động của khai thác khoáng sản ảnh hưởng đến TN và MT. Mục tiêu, quan điểm tiếp cận và phương pháp nghiên cứu Những tác động ảnh hưởng của khai thác khoáng sản đến tài nguyên, môi trường và con người ở Việt Nam. Đề xuất giải pháp, khắc phục hậu quả, đảm bảo khai thác hợp lý, hiệu quả. Kết luận.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Khoa học môi trường và biến đổi khí hậu