Đề tài Nâng cao hiệu quả tiết dạy phần ôn tập (Language focus) cho học sinh lớp 7, Trường PTDT-NT huyện Sông Hinh

Số trang: 14
Loại file: pdf
Lượt xem 3052
Lượt tải 371

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 15:18

Mô tả :THUYẾT MINH MÔ TẢ GIẢI PHÁP VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SÁNG KIẾN 1. TÊN SÁNG KIẾN Nâng cao hiệu quả tiết dạy phần ôn tập (Language focus) cho học sinh lớp 7, Trường PTDT-NT huyện Sông Hinh 2. LĨNH VỰC ÁP DỤNG SÁNG KIẾN Áp dụng cho giáo viên giảng dạy bộ môn Tiếng Anh cấp THCS, nhất là giáo viên dạy phần ôn tập (Language focus) lớp 7. Áp dụng tại các trường Phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và các trường ở vùng có nhiều học sinh là người dân tộc thiểu số. 3. MÔ TẢ CÁC GIẢI PHÁP CŨ THƯỜNG LÀM Trong thời gian qua, tôi đã thực hiện đúng các bước dạy của tiết ôn tập, một tiết dạy ngữ liệu cơ bản. Cụ thể như sau: Thứ nhất, yêu cầu học sinh nhắc lại kiến thức đã học: về ngôn ngữ, về từ vựng và cấu trúc ngữ pháp.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Nâng cao hiệu quả tiết dạy phần ôn tập (Language focus) cho học sinh lớp 7, Trường PTDT-NT huyện Sông Hinh