Đề tài Nêu những sai sót của người tư vấn pháp luật khi tiếp xúc khách hàng và giải pháp khắc phục. Minh họa bằng các tình huống thực tiễn

Số trang: 6
Loại file: docx
Lượt xem 1737
Lượt tải 203

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 15:33

Mô tả :Hiện nay nước ta là một thành viên trong Cộng đồng kinh tế ASEAN và TPP cho nên nghề tư vấn pháp luật là nghề có thể coi là phát triển. Ngoài kiến thức về pháp luật người tư vấn pháp luật còn có kỹ năng hành nghề tốt. Một trong kỹ năng đó là tiếp xúc khách hàng. Đây là kỹ năng quan trọng và bước đầu nên không tránh khỏi những sai sót trong quá trình thực hiện

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Nêu những sai sót của người tư vấn pháp luật khi tiếp xúc khách hàng và giải pháp khắc phục. Minh họa bằng các tình huống thực tiễn